+
ออกแบบ

การตอบรับจากผู้อ่านของเรา

การตอบรับจากผู้อ่านของเรา

เราชอบที่จะได้ยินความคิดและข้อเสนอแนะของคุณเกี่ยวกับวิธีที่เราสามารถปรับปรุงการออกแบบหน้าแรกเพื่อให้เหมาะกับความต้องการของคุณผู้อ่าน โปรดช่วยเราด้วยการตอบคำถามสองสามข้อใน แบบสำรวจนี้ เราได้เตรียมไว้สำหรับคุณ เราจะทำให้มันสั้นเราสัญญา!

หากคุณอ่านผ่านอีเมลนี่คือลิงค์สำหรับแบบสำรวจ: หน้าแรกแบบสำรวจผู้อ่าน

ขอบคุณ!


ดูวิดีโอ: การเขยนบนทกการอานจากเรอง จตทควรพฒนา จตสาธารณะ - สอการเรยนการสอน ภาษาไทย (มกราคม 2021).