ออกแบบ

การแจ้งเตือนผลิตภัณฑ์ที่ยอดเยี่ยม: พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำขนาดเล็กเรืองแสงในทะเล

การแจ้งเตือนผลิตภัณฑ์ที่ยอดเยี่ยม: พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำขนาดเล็กเรืองแสงในทะเล

เห็นการเรืองแสงในที่ทำงานหรือไม่ สาหร่ายขนาดเล็กเหล่านี้จะส่องแสงเมื่อปั่นป่วนทำให้พวกมันกลายเป็นสิ่งที่น่าสนใจและน่าสนใจ ทั้งหมดที่ต้องการคือแสงแดด - ไม่มีการชาร์จหรือแบตเตอรี่ภายนอก!

รับไปที่ Amazon.